Dopravná psychológia

• Psychotesty vodičov a dopravno-psychologické posudky
• Psychotesty pre zadržaný vodičský preukaz
• Spôsobilosť vodičov TAXI a poštových doručovateľov
• Spôsobilosť seniorov nad 65 rokov
• Odborné poradenstvo pre vodičov

Klinická psychológia

• Psychologické posudky pre žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu
• Psychodiagnostika osobnosti
• Vyšetrenie kognitívnych funkcií, pamäť, pozornosť, atď
• Vyšetrenia spôsobilosti na výkon práce, farmaceuti, SBS
• Vyšetrenia psychosom. ochorení

0918 172 609

jozo.gallik@advium.sk

Škultétyho 1
831 03 Bratislava